KOPPELCUP 20243
9 MEI van 12:00 - 18:00 + ETEN € 12,50 p.p.

WEDSTRIJDBEPALINGEN KOPPELCUP 2024

De wedstrijd wordt gehouden onder de reglementen van de KNRB. Hieronder zijn enkele elementen hiervan expliciet uitgelicht.

1. Te water laten en oproeien

Volg bij het te water gaan de aanwijzingen op van de vlothonden. Alle boten dienen voor het sluiten van het vlot te zijn vertrokken.
Als een ploeg te laat vertrekt of te laat bij de start aan komt, kan de vlothond of de starter besluiten deze ploeg uit te sluiten of als laatste van het veld te starten.
Houd bij het oproeien stuurboordswal.

2. Oplijnen


Bij de start staan geen aligneurs die u op startvolgorde in het veld neerleggen. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het innemen van de juiste positie, om zo een vlotte start te garanderen.

3. Voorstart en start


Zowel de voorstart als de start zijn gemarkeerd. Op aanwijzen van de starter gaat een ploeg van de voorstart naar de start. De start is vliegend met een startverschil van 180 seconden tussen de ploegen.

4. Bruggen

Het parcours telt een brug (de rode). Bij deze bruggen geldt een inhaalverbod vanaf 100 meter voor de brug.

5. Oplopen en passeren

De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.

De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.

De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen

De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken vóórdat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.

Veiligheid en sportiviteit geven bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag bij de wijze waarop zij elkaar bejegenen in een situatie waarin opgelopen wordt.

6. Finish

De finish is vlak voor de Snackbar Thor. Aan bakboordzijde de tijdwaarnemers. Na de finish moeten alle boten direct doorvaren, zodat de finishlijn vrij blijft. Na ca. 100 meter is er een brug waar na er voldoende ruimte is om uit te roeien en even bij te komen.

7. Protesten


Protesten worden kenbaar gemaakt door het opsteken van de hand als teken van protest. Vervolgens meld je je maximaal een half uur na de finish bij het wedstrijdsecretariaat. Het is noodzakelijk dat de verenigingsvertegenwoordiger of ploegvertegenwoordiger aanwezig is en blijft gedurende de afhandeling van het protest. Voor een vlotte afhandeling dient de verenigingsvertegenwoordiger of ploegvertegenwoordiger er op toe te zien dat de verenigingsvertegenwoordigers of ploegvertegenwoordigers waartegen geprotesteerd wordt ook aanwezig dan wel bereikbaar zijn.
De wedstrijdleider, kamprechter en eventuele baancommissaris zullen een oordeel vormen over het protest en uitspraak doen. Deze uitspraak is onherroepelijk.

8. Aansprakelijkheid


Uiteraard doet RV Naarden haar uiterste best om ongelukken en calamiteiten te voorkomen. Echter, zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan boten van deelnemers of door bezoekers of deelnemers aan de wedstrijd aan lijf of goed. Iedereen neemt deel en bezoekt op eigen risico de wedstrijd.

9. Afwijking van de bepalingen


Van de hierboven omschreven bepalingen moet worden afgeweken voor zover de eisen van goed zeemanschap en sportiviteit dit onder bijzondere omstandigheden vereisen.

10. Handicapfactoren

De voor het berekenen van de uitslagen gebuikte Handicapfactoren treft u in onderstaande overzichten.

Er wordt gebruikgemaakt van de ROOD omlijnde delen!